Bulletin 3.1

10. 7. 2023

Bulletin 3 byl akualizován kvůli změně arény pro lesní závody.