Koordinační schůzka ke Světovému poháru 2023

22. 6. 2023

Dnes 22. června proběhla na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje koordinační schůzka s důležitými stakeholdery a složkami IZS (hašiči, policie, záchranka, starostové, hygiena, krajští představitelé a další). Pořadatelé prezentovali plány, harmonogram, dopravní informace a obecně vše co je již připraveno, ale také došlo k domluvě na dalších separátních schůzkách mimo jiné s Policií ČR nebo zástupci KHS (krajské hygienické stanice) pro plynulý průběh velké sprotovní akce, jakou Světový pohár v České Lípě a na Kokořínsku je.